El grup de treball de Transparència Local (anteriorment d’elaboració de documents normalitzats), és fruit del conveni marc, de 2 de juny de 2015,  per col·laborar en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El grup de treball està compost per tècnics de totes les institucions signatàries del mencionat conveni, és a dir, del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, així com també de tècnics del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya i de la Secretaria de Transparència i Govern Obert.

Aquest grup de treball té com a missió facilitar la interpretació jurídica i oferir modelatges necessaris per donar compliment a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Amb aquesta tasca s’oferirà el suport necessari a les entitats locals per ajudar a complimentar la solució de Portal de Transparència Local que l’AOC posa a disposició d’aquelles.