El següent informe: “Accessos als conjunts de dades” engloba informació del total d’accessos als diferents conjunts de dades de tots  portals de dades obertes proveïts per l’AOC.

L’informe inclou informació del 100% de portals disponibles, és a dir, tant si són portals d’ens que ja disposen d’autogestió (i publiquen informació pròpia), o bé ens que tenen un portal de dades obertes associat al portal genèric (portal que trobem “per defecte” en tot portal de transparència amb només informació destinada als ítems automàtics).

Imatge 1: Imatge del nou informe d’accessos a dades obertes

FAQ1-1024x562.png

Aquest informe ens permet veure que en el darrer any hi ha hagut més de 20.000 consultes de dades obertes als diferents portals, essent especialment significativa la consulta als conjunts associats a “convocatòries de personal”, ”tramitació de pressupostos i plantilles”, “contractes”, i “Padró municipal per municipi, any i sexe”.

Imatge 2: Detall dels conjunts de dades més consultats

FAQ2.png

A nivell de conjunts de dades propis, cal destacar que el primer conjunt que trobem és el “Registre d’entitats ciutadanes” de l’Ajuntament de Rubí, amb 326 consultes. Rubí és també l’Ajuntament  amb el portal de dades obertes amb més consultes de conjunts de dades, superant les 1.500 en els darrers 12 mesos.

Un altre recurs que ofereix l’informe és la consulta de l’evolució temporal de les consultes a conjunts dades. Aquesta evolució es pot fer pel total de conjunts de dades, per un ens en concret, o fins per un conjunt de dades concret.

Imatge 3: Exemple de consultes concretes al conjunt de dades “agenda d’activitats” de Tarragona

FAQ3.png

I per finalitzar, l’informe també us permet fer la selecció per a diversos ens / conjunts de dades utilitzant  CRTL+selecció, i poder comparar els accessos al portal per nombre d’habitants, any i mes. Esperem que aquest informe sigui un bon recurs, i a mesura que augmenti l’ús dels portals de dades obertes, així com el seu coneixement, les dades de reutilització de la informació vagin augmentant, com també el coneixement de què és el que més interessa a la ciutadania.