En els darrers mesos el Consorci AOC, seguint el principi de cooperació i col·laboració reconegut per la Llei 29/2010, ha impulsat un grup de treball format per tècnics de les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona (mitjançant el SAM), per compartir estratègies i generar solucions organitzatives i tecnològiques comunes.

El primer encàrrec d’aquest grup de treball ha estat l’elaboració d’un catàleg de tràmits comú per posar-lo a disposició dels ens locals de Catalunya. Tens el model al següent enllaç.