A més dels ítems existents per defecte al Portal de Transparència, es poden afegir els ítems amb continguts propis que els ens usuaris del servei considerin necessaris.

La funcionalitat que permet de crear un nou ítem es troba situada dessota dels ítems agrupats per  família (p.ex. Serveis i tràmits):

propis_01-1.png

També trobarem aquesta mateixa funcionalitat un cop situat a qualsevol subfamília d’ítems (p.ex. Estat dels serveis):

propis_02-1.png

Un cop hi som situats, tan sols cal:

  1. En el desplegable Selecciona un apartat, triar alguna de les subfamílies pertanyents a la família d’ítems on s’estigui situat.
  2. Informar el camp Títol amb la denominació que se li vol donar al nou ítem.
  3. Prémer el botó Crear.

Acte seguit, s’obrirà el formulari d’edició el nou ítem que s’acaba de crear on hi trobarem les mateixes funcionalitats existents a la resta d’ítems:

propis_03-1.png

  1. Opcions de publicació de l’ítem: Mostra-la, Amaga-la, Redirigeix-la.
  2. Opcions d’edició: Modificar títol, Modificar metadades, Eliminar ítem.
  3. Afegir més informació en forma de bloc de text enriquit i fitxers adjunts.

Un cop creat el nou ítem, apareixerà situat dessota dels ítems existents per defecte a la subfamília on hagi estat ubicat en ser creat. El ítems propis disposen d’unes fletxes que permeten de pujar-los o baixar-los en relació a altres ítems propis que hi hagi creats. No permeten, però, desplaçar-los entre els ítems existents per defecte:

propis_04-1.png