Els principals àmbits de col·laboració que es recullen en el document són els següents:

  • Portal de la Transparència. Els signats es comprometen a què el Portal de la Transparència de Catalunya integri la informació dels governs locals i a què faciliti accés, interconnexió i interoperabilitat amb els portals de cadascun dels ens. La Generalitat, com a responsable del Portal, informarà puntualment del desenvolupament del lloc web i posarà a disposició dels governs locals a través del Consorci AOC solucions tecnològiques comunes que els permetin disposar de portals de transparència propis. Les diputacions, per la seva part, impulsaran la creació de portals de transparència dels governs locals en base a les solucions facilitades per la Generalitat o bé per mitjà dels portals de les pròpies diputacions, garantint la interconnexió amb el Portal de Transparència de Catalunya.
  • Comissió de garantia del dret d’accés a la informació pública. La Generalitat vetllarà perquè el reglament de la Comissió contingui les previsions necessàries per tal que es tinguin en compte la situació, característiques i peculiaritats de l’Administració local.
  • Programa de suport als governs locals. Generalitat i diputacions assistiran conjuntament a les entitats locals, especialment les que disposin de menor capacitat operativa, per a l’aplicació de la Llei de transparència. Aquest suport tindrà caràcter tecnològic, econòmic i financer (per mitjà de la convocatòria de subvencions específiques) i jurídic (a través de la Secretaria de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals, en forma de lloc web amb accés a normativa aplicable, guies i notes explicatives i criteris d’interpretació de la llei).
  • Programa general de formació. L’Escola d’Administració Pública de Catalunya proposarà un programa de formació per a càrrecs electes, alts càrrecs i altres servidors públics i persones obligades per la Llei.

 

Download (PDF, 342KB)