La col·lecció “Govern Obert” és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya per a promoure el coneixement i el debat sobre un nou model de governança basat en la participació, la col·laboració, la transparència, les dades obertes i la rendició de comptes. Per contribuir a aquesta reflexió del conjunt de la societat, la Generalitat publicarà amb una periodicitat mínima semestral els treballs inèdits de destacats autors en aquestes temàtiques: http://transparencia.gencat.cat/ca/menu/colleccio-govern-obert