El portal de transparència ha incorporat un nou mòdul que facilita als ajuntaments millorar la visualització dels ítems claus associats a la organització municipal (cartipàs municipal, els càrrecs electes, els grups polítics, els òrgans de govern, així com els alts càrrecs i personal eventual i/o directiu), sota un model estàndard i àgil mitjançant una visió integrada dels diferents ítems, per avançar en una millor navegabilitat, usabilitat i reutilització de la informació pública des del propi portal.

És important afegir que aquests treballs han sigut compartits amb els diferents membres de la XGT, però també amb l’equip del Laboratori de comunicació de la UAB (Segell Infoparticipa). Així doncs, si s’apliquen les millores d’aquest nou mòdul, es constata una millora important de la visualització al portal de transparència del conjunt d’indicadors del grup 1-11 del segell d’Infoparticipa.

Així doncs, i sempre i quan sigueu un ajuntament, tindreu aquesta funcionalitat activa al vostre portal, tot i que inicialment es troba per defecte desactivada. Per activar-la i parametritzar-la caldrà fer-ho des de l’entorn d’edició seguint les instruccions que es detallen al manual adjunt.

Cal destacar que aquest manual és  la darrera versió (2.0), i inclou novetats com la possibilitat de fer multiidioma (català / castellà) els diferents apartats. També la novetat de modificar la nomenclatura dels càrrecs no adscrits / independents, i finalment aspectes associats al manteniment actualitzat dels ítems al quadre de comandant intern. Per al detall d’aquestes millores podeu consultar l’apartat 6 del document.

Accés i descàrrega del nou manual (versió 2.0 novembre 2020):

Download (PDF, 3.56MB)