Per tots aquells ens que disposin del portal de dades obertes amb autogestió el portal de transparència facilita que, -sobre qualsevol ítem de transparència-, es puguin gestionar vistes automàtiques amb origen el portal de dades obertes, i mostrar-hi diferents recursos (com ara taules de dades, gràfiques o mapes…).

A continuació exposem el funcionament d’aquesta funcionalitat mitjançant un exemple:

  • L’Ajuntament de Sant Just Desvern vol millorar la informació que mostra al portal de transparència, i concretament ho vol fer sobre l’ítem que ha creat “equipaments municipals”.
  • Sant Just Desvern no només vol millorar la informació que si mostra, sinó que vol optimitzar-ne els fluxes d’actualització i fomentar que s’actualitzi de manera automàtica des del seu back-office. Per fer-ho s’ajudarà de les dades obertes..
  • L’Ajuntament disposa del portal de dades obertes amb capacitat de publicar conjunts de dades propis, i ha publicat una taula de dades dels equipaments, així com un mapa dels mateixos en el seu entorn de dades obertes. Aquest portal s’actualitza diàriament de manera automàtica.

I com l’Ajuntament de Sant Just Desvern vincularà els recursos de dades obertes amb un ítem de transparència ?

  • Tenint en compte que l’ajuntament ja disposa de portal de dades obertes amb autogestió, l’editor de Transparència de l’Ajuntament només ha d’anar a l’entorn l’edició de transparència de l’ítem i veure quins conjunts de dades i recursos té disponibles:

exemple-sant-just-1-1.jpg

  • Caldrà que seleccioni “Afegir vista de dades obertes” i, sobre el conjunt de dades obertes disponibles al seu portal, seleccionar el conjunt de dades i els recursos (taules, gràfiques, mapes…) que li interessa associar a l’ítem de Transparència en qüestió. En el cas del nostre exemple Sant Just carregarà a l’ítem “Equipaments municipals” un mapa, que es genera des de l’entorn de dades obertes i per tant és un recurs disponible al portal. Concretament:exemple-sant-just-2-1.jpg
  • Una vegada seleccionant el conjunt de dades (Equipaments) ja només li mancarà definir el detall del recurs seleccionat:

exemple-sant-just-3-1.jpg

El resultat és una perfecta relació entre el Portal de Dades Obertes i l’ítem de Transparència, i tot de forma automatitzada:

exemple-sant-just-4-1.jpg

Finalment recordar que aquest exemple es podria complementar amb l’associació de més recursos com ara taules de dades o gràfiques.