El portal de transparència disposa d'un mòdul que facilita als ajuntaments millorar la visualització dels ítems claus associats a la organització municipal (cartipàs municipal, els càrrecs electes, els grups polítics, els òrgans de govern, així com els alts càrrecs i personal eventual i/o directiu), sota un model estàndard i àgil mitjançant una visió integrada dels diferents ítems, per avançar en una millor navegabilitat, usabilitat i reutilització de la informació pública des del propi portal. Actualment ja són més d'un centenar d'ens en són usuaris.

Els treballs s'han realitzat amb la col·laboració de l'equip de la Xarxa de Governs Oberts de Catalunya, i han sigut compartits també amb l’equip del Laboratori de comunicació de la UAB (Segell Infoparticipa). Així doncs, si s’apliquen les millores d’aquest nou mòdul, es constata una millora important de la visualització al portal de transparència del conjunt d’indicadors del grup 1-11 del segell d’Infoparticipa, aspecte que Infoparticipa valora positivament per a l'otorgament dels segells.

Així doncs, i sempre i quan sigueu un ajuntament o consell comarcal, tindreu aquesta funcionalitat activa al vostre portal, tot i que inicialment es troba per defecte desactivada. Per activar-la i parametritzar-la caldrà fer-ho des de l’entorn d’edició seguint les instruccions que es detallen al manual adjunt versió 3.0 maig 2023).

Novetats d'aquesta versió (maig 2023):

  • A l'apartat 2.2 s'inclou un nou mòdul que facilita la precàrrega de dades automàtiques (font Municat), òptima per a noves implementacions.
  • A l'apartat 4.4 s'inclou una explicació de com actuar amb el mòdul si es disposa actualment de dades incorporades, i amb el canvi al Consistori després de les eleccions municipals de 28/05/23 ens toca actualitzar-les. 

Accés i descàrrega del nou manual (versió 3.0 maig 2023):

Download (PDF, 3.51MB)