Un cop hagin pres possessió els nous càrrecs electes municipals us caldrà actualitzar els ítems del portal de transparència que tenen a veure amb la informació institucional i organitzativa. Concretament la secció “Organització política i retribucions”:

 • Cartipàs: organització política
 • Càrrecs electes
 • Grups polítics/municipals
 • Òrgans de govern i funcions
 • Alts càrrecs, personal directiu i càrrecs eventuals

Aquests ítems formen part del mòdul d’organització política, i pels més de 200 ens que l’utilitzeu cal que sapigueu que, si bé el mòdul facilita incorporar una informació més detallada, interactiva i atractiva que amb la dada automàtica disponible, també us requerirà dedicar-hi una mica de temps per a fer l’actualització al nou format de la corporació local.

Aquestes són les principals accions que haureu de fer per a una correcta actualització del mòdul. Podeu optar per editar els ítems existents o bé eliminar-ho i començar a editar el mòdul des de l’inici.

Modalitat 1. Edició de la informació existent

En l’ordre indicat caldrà:

 1. Editar els grups polítics en l’ítem “Grups polítics/municipals”
 2. Editar els càrrecs electes dins de cada grup polític des de l’ítem anterior o des de l’ítem “Alts càrrecs, personal directiu i càrrecs eventuals”
 3. Amb tots els càrrecs ja editats, modificar l’ítem “Òrgans de govern i funcions”
 4. Finalment, editar les àrees o crear-ne de noves dins de l’ítem “Cartipàs: organització política”.

En el cas que s’hagi d’esborrar algun càrrec electe no serà possible si està assignat a una àrea dins del cartipàs, pel que primer caldrà eliminar l’àrea o assignar-la a un altre càrrec ja editat o que no requereixi modificació.

Per a més detall sobre l’ordre correcte d’edició / modificació podeu consultar l’apartat 2.3.2- Ordre adequat d’edició de la configuració avançada dels diferents ítems del manual del mòdul.

Com que tots els canvis suposen un temps d’edició, mentre no estigui plenament actualitzat es recomana ocultar “temporalment” el mòdul tot fent visible el format anterior (dades automàtiques de municat per defecte). Per a fer-ho només cal indicar “No” a la següent pantalla:

Figura 1: imatge de la configuració del mòdul

Recordeu que ocultar el mòdul de configuració avançada no impedeix l’edició dels continguts (els veureu en un color gris), però no es mostraran a la ciutadania fins a activar-lo novament.

Tanmateix, com que l’edició dels càrrecs electes i grups polítics també comporta a una modificació de la distribució de l’Organització política, afecta també directament a la gràfica visible a la portada del portal de Govern Obert i Transparència:

Figura 2: gràfica que ofereix el mòdul amb el resultat de distribució dels electes. Exemple de Castellar del Vallès (2019)

En aquest cas, la recomanació indicada anteriorment de desactivar la configuració avançada és la solució més viable fins a la completa edició dels diferents apartats del mòdul.

Modalitat 2. Eliminació del contingut i inici de nou amb el mòdul

Existeix també una opció diferent a la d’editar la informació dels diferents ítems de mòdul, que passa per a eliminar tot el contingut, i començar des del principi amb la recàrrega de dades existents a Municat.

Si s’opta per aquesta última opció (recomanable quan hi ha molts canvis) l’ordre dels passos d’eliminació seria la següent:

 1. Eliminar totes les àrees informades dins de l’ítem “Cartipàs: organització política”
 2. Eliminar tots els càrrecs electes a través dels grups polítics/municipals o a través de l’ítem de “Alts càrrecs, personal directiu i càrrecs eventuals”, inclús aquells que no estiguin inscrits o independents.
 3. Eliminar tots els grups polítics a l’ítem de “Grups polítics/municipals”
 4. Eliminar tots els òrgans de govern dins de l’ítem “Òrgans de govern i funcions”

Un cop estiguin els ítems buits, es visualitzarà l’opció de “Precarregar dades automàtiques” als ítems de “Òrgans de govern i funcions”, “Grups polítics/municipals”, “Càrrecs electes” i “Alts càrrecs, personal directiu i càrrecs eventuals”.

Figura 3: imatge del botó de precàrrega de dades automàtiques una vegada el mòdul és buit (o es tracta d’un ens que inicia els treballs)

Si un cop eliminat no us apareix la possibilitat de la precàrrega caldrà revisar els diferents ítems i assegurar-se que no quedi algun càrrec, grup polític o òrgan per eliminar. Esperem que amb aquestes instruccions més detallades us sigui senzill actualitzar el mòdul d’organització política.