L’article 32 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, específica com han de ser i com cal publicitar les declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos d'alts càrrecs i personal directiu.

I si ens fixem concretament en el seu punt 4, indica que: “les dades a publicar relatives a les declaracions presentades, així com a les seves modificacions, han de ser objecte de publicitat mentre l'alt càrrec i el personal directiu mantingui aquesta condició, i es mantenen publicades durant un termini mínim de sis mesos des de la data del cessament en el càrrec”.

I com podem donar resposta a aquesta obligació mitjançant el portal de transparència ?

Al portal normalment utilitzem l’ítem “Alts càrrecs, personal directiu i càrrecs eventuals” per a mostrar la informació sobre els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats, així com les seves dades de contacte i les seves retribucions i també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Ara bé.... l’ítem de “Alts càrrecs, personal directiu i càrrecs eventuals” només ens resol la publicitat activa mentre s’està exercint el càrrec.

Així doncs... I com ho puc fer ?

Al portal de transparència disposem d’un ítem específic que dona la funcionalitat necessària per a fer aquesta publicitat. Concretament:

Ítem de 1.2.6. Resolucions relatives a les declaracions d’activitats, patrimonials i d’interessos dels alts càrrecs i del personal directiu

A la pràctica, aquest és un ítem específic (diferenciat al de càrrecs electes), que ens permet fer la publicitat activa de tota la informació associada a les declaracions dels electes i alts càrrecs tal i com indica el decret. Fins i tot té una estructura pròpia molt senzilla que permet publicar-ho amb facilitat:

Figura 1: imatge de l‘entorn d’edició de l’ítem en qüestió

MicrosoftTeams-image.png

Si us fixeu en el desplegable “Àmbit”, aquest permet seleccionar entre: “Activitats”, “Patrimoni” “Ingressos”, i és factible posar un enllaç (per exemple a una web externa), o directament publicar-hi un document (com per exemple el detall de les declaracions concretes).

Així doncs entenem que amb aquest ítem es pot resoldre la publicitat activa de les declaracions de béns, facilitant a l’ens mantenir-la durant els mínim de 6 mesos posteriors al cessament. Val a dir però que passat el temps que es consideri oportú (sempre superior a 6 mesos), la retirada ha de ser també manual.