Les dades automàtiques que apareixen en el repositori de dades obertes dels ens locals no són dades gestionades pel Consorci AOC, sinó que són dades que el Consorci AOC obté de fonts de dades externes i amb les que construeix conjunts de dades d’informació en concret: contractació, normativa, administració, subvencions, etc.

Per aquest motiu, no es poden modificar directament a l’Espai de Transparència o bé al repositori, sinó que cal veure de quina font de dades provenen i gestionar l’actualització de dades en aquella font de dades originària. En el cas que les dades automàtiques que  mostri l’Espai de Transparència en un ítem concret, no estiguin correctes, et recomanem que actualitzis les dades a la font original i mentrestant, carreguis les dades manualment a l’ítem, tot deshabilitant la visualització de les dades automàtiques.

Per qualsevol canvi o modificació que es vulgui demanar en el MUNICAT (per exemple, en la relació de càrrecs electes que hi ha a l'ítem concret a tal efecte), la bústia de contacte és ajrl.presidencia@gencat.cat, i una vegada canviada en origen (a MUNICAT) des de la AOC mostrarem la nova informació.

Per tal de modificar les dades incorrectes o incompletes provinents de diferents fonts (CIDO, Minhap, ,…): pot contactar amb nosaltres mitjançant el nostre formulari de contacte, (seleccionant el servei Transparència i Seu 2.o), i ho podrem valorar i si s’escau traslladar a la font primària de les dades la informació.

En el cas que sigui la pròpia AOC la font primària de la informació indica-ho també al formulari de contacte i n’avaluarem directament el contingut.