La composició de l’Espai de govern obert i transparència consta d’un seguit d’elements principals que faciliten la navegació i l’organització dels continguts. Entre ells cal destacar:

 • La capçalera, idèntica a la capçalera de la Seu-e.
 • El cos central, on hi ha els ítems de transparència agrupats per temàtiques:
  • Informació institucional i organitzativa (organització política, personal, entitats i altres organismes).
  • Gestió econòmica (pressupostos, gestió tributària i econòmica, patrimoni i subvencions).
  • Acció de govern i normativa (actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies).
  • Contractes, convenis i subvencions (perfil del contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració).
  • Catàleg de serveis i tràmits (Oferta de serveis i tràmits posats a disposició de la ciutadania).
  • No trobeu la informació? (Exerciu el vostre dret d’accés a la informació pública).
 • L’apartat Ajuda’ns a millorar, on hi ha totes aquelles iniciatives de participació ciutadana.
 • Els destacats, diferents als de la Seu-e.
 • Un peu de pàgina compost per:
  • Indicadors
  • Dades obertes
  • Participació ciutadana

estructura-espai-transparencia-768x920.jpg