A mesura que anem pujant documents addicionals al nostre Portal de Transparència, en cas de voler modificar algun aspecte ens serà més dificultós trobar un arxiu en concret. Per tal de simplificar la tasca es poden crear carpetes per emmagatzemar i classificar els arxius adjunts.

Per fer-ho, quan estem en la finestra de càrrega de fitxers adjunts, enlloc de penjar un document adjunt, clicarem sobre “crear carpeta”.

penjar-documents-1__1_.jpg

Ara la nova carpeta ens apareixerà en l’inici del menú de fitxers adjunts, juntament amb dos indicadors informatius: el nombre de subcarpetes que té i el número de documents que conté.

Carpeta-1-1-768x264.jpg

Seguidament clicarem sobre carpeta creada i anirem al menú desplegable per afegir el document adjunt o bé una subcarpeta.

Carpeta-2-1.jpg

Per eliminar documents s’ha d’accedir a la gestió de Documents i fitxer multimèdia:

  • Accedirem a la part de Contingut de l’Administració del Lloc web

eliminardoc1.jpg

  • Clicarem a Documents i fitxers multimèdiaeliminardocu2.jpg
  • Mourem el document a la paperera de reciclatge

eliminardocu3.jpg

 

Per recuperar un document esborrat, a la paperera trobarem una opció per poder restaurar els continguts i els documents.

  • Per poder accedir a la paperera de reciclatge anirem a Administració del lloc / Contingut.

acces-a-paperera.png

  • En accedir-hi veurem el llistat de documents enviats a la paperera. Buscarem el document que volem restaurar,  i a la pestanya “Accions” trobarem la opció “Restaura”.

restaurar-documents.jpg