Mitjançant la següent taula excel podràs entrar a les diferents famílies i sub-famílies d’ítems disponibles al portal de transparència i bon govern.

Tots ells  disposen de la informació detallada sobre si són ítems manuals o automàtics, així com l’enllaç a la fitxa específica generada pel Grup de Treball de Transparència Local (XGT), o elaborada pel propi AOC via portal de suport.

Principals dades que podràs trobar a la taula:

  • Ítems classificats segons família i subfamília
  • Tipologia d’ítems disponibles (manuals o automàtics)
  • Freqüències d’actualització
  • Relacions dels ítems amb les normatives de transparència o indicadors ITA i Infoparticipa 
  • Enllaç a les fitxes de detall de cada ítems produïdes per la XGT

Data de publicació de la taula: 30/05/2022

Versió de la taula: 5.0