Mitjançant la següent taula excel podràs entrar a les diferents famílies i sub-famílies d’ítems disponibles al portal de transparència i bon govern en la seva darrera versió: setembre de 2023.

Tots ells  disposen de la informació detallada sobre si són ítems manuals o automàtics, així com l’enllaç a la fitxa específica generada pel Grup de Treball en matèria de transparència de la Xarxa de Governs Oberts de Catalunya (XGOC), o elaborada pel propi AOC via portal de suport.

Principals novetats que podràs trobar a la taula:

  • Ítems classificats segons família i subfamília
  • Tipologia d’ítems disponibles (manuals o automàtics)
  • Freqüències d’actualització
  • Relacions dels ítems amb les normatives de transparència (en aquesta versió s'ha afegit la referència al decret 8/2021)
  • Referència als indicadors ITA i Infoparticipa (on s'ha elaborat tota la relació d'indicadors associada a la guia de 2023)
  • Enllaç a les fitxes de detall de cada ítems produïdes per la XGOC

Data de publicació de la taula: 18/09/2023

Versió de la taula: 6.0