L’ens pot decidir si un ítem es publica o no, o si aquest es redirigeix, o bé si considera que aquest ítem no li aplica.

MOSTRAR 

Si es vol mostrar l’ítem per visualitzar-ne el contingut, cal fer clic a sobre del botó de “Mostra-la“.

captura-14-1.jpg

 

Amb aquesta acció l’ítem es visualitzarà en la part pública del portal i en la visualització d’edició l’ítem es veurà en blau.

ens-visible-1.jpg

 

AMAGAR

Per amagar l’ítem, cal fer clic a sobre del botó de Amaga-la. Una vegada seleccionada aquesta opció la informació de l’indicador només es podrà visualitzar pels usuaris que siguin gestors de la plataforma.

 

captura-15-1.jpg

 

En el portal públic no es visualitzarà i en la visualització d’edició de l’ítem es veurà en gris clar.

ens-invisible.jpg

 

REDIRECCIONAR

Per redirigir a un altre lloc web, cal fer clic sobre del botó “Redirigeix-la”. En aquest cas es mostrarà un camp Enllaç que et permetrà indicar on vols redirigir la pàgina.

 

captura-16-1.jpg

 

NO APLICAR

Finalment l’ens també pot indicar que aquest ítem NO APLICA. Aquest estat està pensat principalment per als ens locals dependents que, per la seva idiosincràsia i competències, sovint deixen molts ítems buits o no informats. Els ítems amb indicació NO APLICA,  NO seran públics al portal NI comptaran en els % d’emplenament del quadre de comandament.

captura-17-1.jpg

Nota: per a que es mostri la informació que s’edita (per exemple un adjunt) l’ítem ha d’estar en estat “Mostra-la” ( si està en estat “Redirigeix-la” no es mostrarà el contingut editat.) Si es vol tenir visible també la url de  l’opció “Redirigeix-la”, cal afegir-la de manera manual tot editant l’ítem i mantenint l’opció “Mostra-la”.