Cada ítem de transparència consta dels següents apartats:

estructura-i_tem.jpg

 

EL TÍTOL

El títol de l’ítem és un camp no editable per part de l’ens.
Quan tinguis un ítem desplegat, observaràs que al costat del títol hi ha un botó amb el símbol d’un interrogant. Si cliques sobre aquesta icona, et redirigirà al portal de suport on s’explica què vol dir l’ítem en qüestió.

que_-significa-cada-i_tem.jpg

 

LES METADADES

Les metadades són les dades que apareixen a la part inferior de cada ítem i ens proporcionen informació sobre aquest. S’informa de les següents dades:

  • Darrera actualització de la pàgina
  • Font d’on prové la informació (el propi ens, el departaments de la Generalitat de Catalunya, diputacions, etc.)
  • Article al que dóna compliment en relació a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació i bon govern
  • Indicador de Transparència Internacional i/o InfoParticipa al que fa referència (en cas que apliqui).
  • Classificació en el quadre de classificació documental municipal estandarditzat

El contingut d’aquest camp no és editable per part de l’ens, però si que l’ens disposa de l’opció d’amagar o mostrar les dades.

metadades.png

Per desactivar part de les metadades, cal anar a la pestanya d’Administració i seleccionar “Configuració”.metadades1.pngTot seguit, en clicar a “personalitzar Transparència”, apareixerà l’opció d’amagar o mostrar les dades (sí o no). En fer clic a “desa” els canvis quedaran guardats i només és mostraran les metadades que hem deixat visibles amb la opció “sí”. Aquest canvi s’aplicarà a tots els ítems per igual.

metadades2-1024x449.png

 

LA DESCRIPCIÓ

És una explicació per tal que la ciutadania entengui a què fa referència aquell ítem.

Quan editis un ítem, sota de la descripció ciutadana veuràs l’opció de personalitzar-la.

ciutadana1-1-768x337.png

Si cliques a “voleu personalitzar-la”, es mostrarà un apartat on pots escriure la descripció personalitzada, tant en català com en castellà.

ciutadana2-1-768x501.png

Un cop editada, podràs decidir si la utilitzes (mostrem) o no. Per finalitzar l’edició de la descripció cal clicar a “guardar”.

 

DADES AUTOMÀTIQUES

Per tal de facilitar la feina administrativa dels ens locals, es garanteix que la nombrosa informació pública que aquests trameten a organismes supramunicipals o que es genera amb l’ús dels productes i serveis del Consorci AOC es publicarà automàticament al servei de transparència, amb l’objectiu d’evitar duplicar tasques administratives de tramesa o publicació d’informació.

Aquest camp de dades no és editable per part dels ens, però pot decidir si vol activar l’opció de la visualització de dades i gràfics.

dades-automa_tiques.jpg

 

DADES MANUALS

Hi haurà vegades en que les dades de l’ítem s’hauran d’introduir de forma manual, ja sigui perquè és un manual o bé, perquè es volen publicar dades addicionals o en comptes de les dades automàtiques. Per tant, es tracta d’un camp de dades editable per part dels ens.

dades-m.jpg

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Aquest apartat permet afegir enllaços per redireccionar a altres adreces web on l’ens disposi de més informació sobre l’ítem, així com la càrrega d’arxius, per si es volen incloure arxius adjunts a l´ítem en qüestió. Aquest camp de dades és editable per part dels ens.

adicionals.jpg