Els representats dels ens del sector públic poden adreçar les seves preguntes sobre transparència al gruptransversaltransparencia@gencat.cat (Secretaria de Transparència i Govern Obert).