Les estadístiques associades a visites als portals de Transparència s’ofereixen ara en format de dades obertes (CSV).

Per a obtenir les dades estadístiques associades a un ens en concret cal entrar al portal de dades obertes del mateix  a partir del seu portal de seu electrònica o de transparència tal i com es mostra a la següent imatge:

captura-faq-descarrega-1.jpg

Una vegada dins l’espai de dades obertes pots cercar el conjunt de dades que t’interessi, en aquest cas “Dades de visites del portal de transparència”, i podràs accedir al detall i descarregar-te les dades ja filtrades per a l’ens.

captura-faq-descarrega-2-1.jpg

Tot i això, si el que vols és obtenir un conjunt de dades global (i per tant de la totalitat d’ens locals que disposen del portal), pots accedir al següent enllaç i disposaràs del conjunt global d’informació de les visites en CSV (en un únic fitxer  que conté tots els ens locals, que donat el seu seu volum requereix d’eïnes de tractament més avançades que l’excel). En ambdòs casos la informació s’actualitza mensualment.

La informació que es pot obtenir és la següent:

  1. Nombre de pàgines vistes: Nombre total de pàgines vistes; les visites repetides a una mateixa pàgina també es compten
  2. Nombre de pàgines visualitzades úniques: El nombre de pàgines visualitzades úniques és el nombre de sessions durant les quals s’ha visualitzat la pàgina especificada com a mínim una vegada. Es comptabilitza una pàgina visualitzada única per cada combinació d’URL de la pàgina + Títol de la pàgina. (+Info)
  3. Temps mitjà a la pàgina: La mitjana de temps que els usuaris han destinat a visualitzar una pantalla o una pàgina, o un conjunt de pantalles o de pàgines.
  4. Percentatge de rebots: Percentatge de visites d’una sola pàgina (és a dir, visites en què la persona ha abandonat el lloc a la pàgina d’entrada, sense interaccionar-hi. +Info)
  5. Percentatge de sortides: Percentatge de sortides del lloc des d’una pàgina o d’un conjunt de pàgines determinades (+Info).