Aquest ítem està dissenyat per a reportar tant l’agenda institucional entesa com l’agenda d’actes, visites o reunions, així com l’activitat que correspon a reunions o contactes que es mantinguin amb grups d’interès.

Com introduir activitats institucionals

nou-registre-indicador-1.jpg

Com introduir activitats amb grups d’interès

nou-registre-indicador-2-1.jpg

Detall del selector sobre el Registre de Grups d’Interès de Catalunya*

registre-grup-interes-3-1.png

*L’Alta al Registre de Grups d’Interès és una tasca que depèn específicament del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació pots consultar la Guia per a l’aplicació del model de codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals