L’ítem “Relació d’obsequis als Alts Càrrecs” està dissenyat per a reportar la relació de les d’invitacions què s’han de fer públiques, en el portal de la transparència. A continuació mostrem com es pot editar la informació del mateix.

Com introduir la publicació dels obsequis als alts càrrecs ?

Mijançant la funcionalitat “afegir dades manuals” es pot afegir un nou registre a través del formulari preparat a tal efecte. Amb les següents particularitats:

editar-relacio-obsequis-1.png

Per a més informació pots consultar la Guia per a l’aplicació del model de codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals