S’incorporen diferents millores funcionals i correctius a l’entorn del portal de Transparència i el portal de Dades Obertes que l’AOC ofereix en col·laboració amb la Xarxa de Governs Oberts de Catalunya.

A continuació passem a fer-ne el detall, on trobareu millores a ítems existents (amb noves visualitzacions treballades també amb l'equip d’Infoparticipa), nous ítems o altres correccions i millores diverses.

Comencem:

Millores a ítems existents (5)

1. Relació de contractes adjudicats (històrics)

Aquest ítem incorpora una nova gràfica per visualitzar les dades, que es basa amb la informació de la PSCP. Aquesta gràfica apareix no visible, per tant l’editor del portal l’haurà de fer visible, i si té una redirecció a la pàgina treure-la (per mostrar-ne el contingut)

Imagen1.png

IMPORTANT: l’activació d’aquesta gràfica és un element imprescindible per a validar l’indicador Infoparticipa número 32, associat a contractació pública.

Des de l’equip Infoparticipa (que han col·laborat en la definició d’aquests visualització) han incorporat aquesta recomanació a la seva guia per avaluar 2022. Per a més informació disposeu de la Guia per avaluar 2022 (edición 11).

avis.PNG

2. Relació de contractes menors (històric)

Aquest ítem incorpora una nova gràfica per visualitzar les dades que es basa amb la informació de la RPC. Aquesta gràfica apareix no visible, per tant l’editor del portal l’haurà de fer visible.

Imagen2.png

IMPORTANT: l’activació d’aquesta gràfica és un element imprescindible per a validar l’indicador Infoparticipa número 32, associat a contractació pública.

Des de l’equip Infoparticipa (que han col·laborat en la definició d’aquests visualització) han incorporat aquesta recomanació a la seva guia per avaluar 2022. Per a més informació disposeu de la Guia per avaluar 2022 (edición 11).

Recordeu també que per a Infoparticipa també té molt interès que definiu en detall els conceptes pressupostaris i que activeu les gràfiques d’indicadors econòmics i el mòdul d’organització política.

Més detall als següents enllaços:

avis.PNG

3. Retribució dels directius beneficiaris de subvencions

S’ha modificat el format dels valors decimals per a que sigui amb coma enlloc de sistema americà amb punt, pel que fa a les columnes de Import de la subvenció i Retribucions brutes

Imagen3.png

 

4. Registre de grups d’interès

S’ha solucionat l’enllaç per redirigir al lloc correcte

 

5. Codi de conducta dels grups d’interès

S’ha solucionat l’enllaç per redirigir al lloc correcte

 

Nous ítems disponibles (1)

S’ofereix un nou ítem que per defecte us apareix amagat. Us caldrà accedir-hi per a activar-lo. Concretament:

 1. Informació proporcionada per entitats privades
  • Família: Informació institucional i organitzativa
  • Subfamília: Informació institucional
  • Obligació legal: Article: 3 de la Llei de Transparència 19/2014
  • Tipus ítem: Manual
Altres novetats (2)
 • S’ha mogut en la primera columna la subfamília Acció de Govern i grups polítics dins de la família Acció de govern i normativa, tal i com havia estat amb anterioritat.
 • S’ha modificat l’enllaç de la Font dels indicadors de gestió econòmica, doncs amb el canvi del portal de Suport, s’havia trencat l’enllaç.
 • S’ha incorporat un enllaç nou als Indicadors de gestió econòmica per redirigir a una anàlisi específic per cada municipi d’Airef.

Imagen4.png

 • S’ha modificat la imatge per defecte de Normativa municipal, no afecta si estava personalitzada, per una de nova.

Imagen5.png

Dades Obertes (1)
 • S’ha millorat a nivell de disseny el portal de Dades Obertes genèric que disposa l’AOC amb la informació de tots els conjunts de dades de les entitats que tenen disponible portal d’autogestió.

Imagen6.png

Recordeu que tots aquests canvis i millores els podreu també trobar a l’espai habilitat de “novetats de transparència” del propi entorn edició del portal.