L’ítem “Relació d’invitacions als Alts Càrrecs” està dissenyat per a reportar la relació de les d’invitacions què s’han de fer públiques, en el portal de la transparència. A continuació mostrem com es pot editar la informació del mateix.

Com introduir la publicació de les invitacions als alts càrrecs ?

com-editar-invitacions-1.png

Per a més informació pots consultar la Guia per a l’aplicació del model de codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals