Des de l’apartat d’administració al menú de navegació s’ha creat una nova entrada “administració de DDOO”, que facilita a l’ens seleccionar dels diferents conjunts de dades obertes disponibles, aquells conjunts de dades que no vol que surtin publicats al seu portal de dades obertes.

A la pràctica aquesta funcionalitat permet als editors del portal, -a partir d’un llistat dels conjunts de dades obertes disponibles i publicats-, seleccionar aquells conjunts de dades que no es vol que apareguin al portal, i per tant no fer-les visibles, normalment pel fet que el conjunt de dades no inclou informació de l’ens en qüestió.

Un bon exemple que il·lustra aquesta funcionalitat podria ser el cas d’una mancomunitat de municipis que disposa del portal de transparència i dades obertes, i no vol que apareguin publicats al seu portal, conjunts de dades que no contenen informació sobre el seu ens com ara els “càrrecs electes”, o els “calendaris i padrons fiscals”. Amb aquesta funcionalitat l’editor del portal pot fàcilment marcar els conjunts de dades que no vol que es visualitzin i despublicar-los, tal i com es mostra  a la següent imatge:

pantalla-despublicacio-datasets-1.jpg